Landkreditt bank

Da Landbruksforsikring og Landkreditt skulle slå seg sammen trengte de noen fine vennlige illustrasjoner til sin informative kampanje. Tina tegnet disse og kom opp med de fleste tekstene. Prosjekt for Heads&Tales/Minnesota.

Løvstad design

Løvstad design er et lite firma som tilbyr blant annet grafiske tjenester til små og store prosjekter.